Usluge

Na srpskom nudimo sledeće usluge:

 • Nekretnine i njihovo korišćenje
 • Izrada ugovora o kupoprodaji
 • Opterećenje i upis prava korišćenja nekretnina
 • Pravo korišćenja i stambeno pravo
 • Porez na zaradu od parcela
 • Prodaja nekretnina

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić

 • Koncepcija ugovora, provera i pregovori u vezi sa zaključenjem ugovora
 • Savetovanje kod realizacije, tumačenja i analize ugovora
 • Izrada i ažuriranje ugovornih modela primerenih potrebama
 • Obrasci ugovora i Opšti uslovi poslovanja (AGB)
 • Izvršenje ugovornih prava i potraživanja

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić

 • Naplata potraživanja putem prinudne naplate i u postupku stečaja
 • Postupak uklanjanje pravnih prepreka u postupku prinudne naplate
 • Osiguranje imovine posredstvom zaplene
 • Izvršavanje stranih sudskih odluka i drugih dužničkih instrumenata

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić

 • Radni ugovori
 • Pravna zastita kod otkaza ugovora o radu, izjave o otpuštanju
 • Potraživanje neispaćenih zarada

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić

 • Savetovanje za izdavaoce (zakupodavce) nekretnina i agencije za upravljanje nekretninama
 • Izrada i zaključivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Povećanja stanarine nakon (generalnog) renoviranja
 • Izvršenje prava i obaveza iz ugovora o zakupu nekretnina
 • Procedura u slučaju postojanja nedostataka na objektu zakupa
 • Procedura u slučaju kasnjenja plaćanja od strane stanara(zakupca)
 • Otkazivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Naplata neplaćene stanarine
 • Zastupanje pred arbitražnim organima i sudovima
 • Postupak prinudnog iseljenja

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić

 • Preterane emisije (buke)
 • Drveće i žbunje u susedskom pravu
 • Prava i obaveze iz suvlasništva nad nekretninama
 • Osporavanje odluka zajednice vlasnika nad nekretninama

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić

 • Oblikovanje i zaključivanje ugovora o delu i ugovora o arhitektonskim uslugama
 • Unos, brisanje založnih prava iz oblasti građevinskog zanatstva
 • Izvršenje potraživanja iz ugovora o delu
 • Nedostaci izvršenim radovima / Žalbe povodom nedostataka
 • Naknadna dorada
 • Preterane emisije (buke)

Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić