Marianne Schaub-Hristić

Advokat, Dr. iur.

Obligaciono ( ugovorno) pravo

 • Koncepcija ugovora, provera i pregovori u vezi sa zaključenjem ugovora
 • Savetovanje kod realizacije, tumačenja i analize ugovora
 • Izrada i ažuriranje ugovornih modela primerenih potrebama
 • Obrasci ugovora i Opšti uslovi poslovanja (AGB)
 • Izvršenje ugovornih prava i potraživanja

Radno pravo

 • Radni ugovori
 • Pravna zastita kod otkaza ugovora o radu, izjave o otpuštanju
 • Potraživanje neispaćenih zarada

Prinudna naplata i uklanjanje pravnih prepreka u postupku prinudne naplate

 • Naplata potraživanja putem prinudne naplate i u postupku stečaja
 • Postupak uklanjanje pravnih prepreka u postupku prinudne naplate
 • Osiguranje imovine posredstvom zaplene
 • Izvršavanje stranih sudskih odluka i drugih dužničkih instrumenata

Stvarno pravo(imovinsko- pravni odnosi)

 • Nekretnine i njihovo korišćenje
 • Izrada ugovora o kupoprodaji
 • Opterećenje i upis prava korišćenja nekretnina
 • Pravo korišćenja i stambeno pravo
 • Porez na zaradu od parcela
 • Prodaja nekretnina

Stanarsko pravo

 • Savetovanje za izdavaoce (zakupodavce) nekretnina i agencije za upravljanje nekretninama
 • Izrada i zaključivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Povećanja stanarine nakon (generalnog) renoviranja
 • Izvršenje prava i obaveza iz ugovora o zakupu nekretnina
 • Procedura u slučaju postojanja nedostataka na objektu zakupa
 • Procedura u slučaju kasnjenja plaćanja od strane stanara(zakupca)
 • Otkazivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Naplata neplaćene stanarine
 • Zastupanje pred arbitražnim organima i sudovima
 • Postupak prinudnog iseljenja

Suvlasnistvo nad nekretninama i susedsko pravo

 • Susedska prava i obaveze
 • Preterane emisije (buke)
 • Drveće i žbunje u susedskom pravu
 • Prava i obaveze iz suvlasništva nad nekretninama
 • Osporavanje odluka zajednice vlasnika nad nekretninama

Ugovor o delu i privatno građevinsko pravo

 • Izrada i zaključivanje ugovora o delu i ugovora o arhitektonskim uslugama
 • Unos, brisanje založnih prava (tereta)iz oblasti građevinskog zanatstva
 • Naplata potraživanja iz ugovora o delu
 • Nedostaci u vezi sa izvršenim radovima / Žalbe povodom nedostataka
 • Naknadna dorada
 • Preterane emisije (buke)

Jezici

Nemački, srpski / hrvatski, italijanski, francuski, engleski

Obrazovanje

2004
Ciriška licenca advokata
2002
Doktorat Univerziteta u Cirihu
2000
Diplomiranje (Lizenziat)

Stručno usavršavanje

Sept. 2013
Dan zajedničkog vlasništva nad nekretninama u Lucernu (Luzerner Tag des Stockwerkeigentums) 2013
Sept. 2013
Prenos prava i obaveza na treća lica u skladu sa članom 263 OR (stručna grupa za stanarsko pravo)
Okt. 2012
Stanarsko pravo i pravo nekretnina – proceduralni aspekti (Skup Univerziteta u Sent Galenu)
Feb. 2012
Prinudno iseljavanje u skladu sa članom 257 ZPO (stručna grupa za stanarsko pravo)
Jan. 2012
Izmene u pravu nekretnina (konferencija SJVZ)
Juni 2010
Konferencija posvećena švajcarskom Zakonu o parničnom postupku (ZPO) Fondacije za pravno stručno usavršavanje u Cirihu
Nov. 2009
Komercijalni najam prostorija
Mai 2008
Dan praktičara u građevinskom pravu

Sporedne aktivnosti

od 2018
Član komisije za “Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz des Kantons Schaffhausen”
od 2008
Komentator pri službi push-service portalaweblaw.ch u oblasti stanarskog prava i prava zakupa nekretnina – www.push-service.ch
od 2008
Medijator (predstavnica izdavaoca nekretnina) pri arbitražnom organu u oblasti najma i zakupa nekretnina u okrugu Andelfingen
2006 – 2018
Član komisije za reviziju opštine Andelfingen

Profesionalne aktivnosti

od 2006
Partner u advokatskoj kancleraiji Schaub Hochl
2005 – 2007
Šef pravne službe jedne od organizacija za upravljanje nekretninama na području cele Švajcarske, sa sedištem u Vinterturu
2004 – 2005
Avdokat u jednoj od advokatskih kancelarija u Vinterturu
2004
Pravnica kadrovske službe jedne od organizacija za upravljanje nekretninama na području cele Švajcarske, sa sedištem u Vinterturu
2001 – 2003
Sekretar-pravnik pri jednom od Okružnih sudova u kantonu Cirih; Rukovodilac arbitražnog organa u oblasti najma i zakupa nekretnina
2001
Pravna službenica u odeljenju za štete iz osiguranja pri jednom od društava za pravno osiguranje, Cirih

Članstvo

 • Ciriška advokatske komore, švajcarska advokatska komora
 • Asocijacija «Dežurstvo – krivična odbrana»
 • Stručna grupa za stanarsko pravo Ciriške advokatske komore
 • Stručna grupa za građevinsko pravo Ciriške advokatske komore
 • Asocijacija vlasnika kuća za Vintertur i okolinu
 • Pravna služba Pro Juventute, oblast ugovornog prava
 • Poslovna asocijacija za region Andelfingen

Themen

Arbeitsrecht

Neues Gesetz zur Verbesserung der Situation von betreuenden Angehörigen
Konkurrenzverbot im Arbeitsrecht
Coronavirus im Stundenlohn
Kann der Bezug von Ferien und der Abbau von Überstunden/des Gleitzeitsaldos vom Arbeitgeber angeordnet werden?

COVID-19 / Corona

Coronavirus im Stundenlohn
Frist bei Zahlungsverzug durch Corona-Verordnung verlängert
Kann der Bezug von Ferien und der Abbau von Überstunden/des Gleitzeitsaldos vom Arbeitgeber angeordnet werden?
Kann der Mietzins aufgrund einer behördlich angeordneten Schliessung des Mietobjekts herabgesetzt werden?

Privatno građevinsko pravo

Altes Gebäude, Neues Recht: Wann sind bauliche Anpassungen notwendig?
Die Verhältnismässigkeit der Nachbesserung von Baumängeln

Stanarsko pravo

Die mietrechtliche Ausweisung
Berechnung der Nettorendite: Praxisänderung des Bundesgerichts
Frist bei Zahlungsverzug durch Corona-Verordnung verlängert
Kann der Mietzins aufgrund einer behördlich angeordneten Schliessung des Mietobjekts herabgesetzt werden?
Vermietung von Lokalitäten
Empfehlungen zur Untermiete
Anfangsmietzins bei Altliegenschaften
Keine nachträgliche Heilung einer unwirksamen Kündigung nach Art. 257d OR
Eine Erstreckung auf unbestimmte Zeit ist unzulässig
Keine Umwandlung von ungültigen vorzeitigen Kündigungen in gültige ordentliche Kündigungen
Gültige Nebenkostenabrede – Konkretisierung der Rechtsprechung
Optierung bei Geschäftsmietverträgen
Einfluss von familienrechtlichen Bestimmungen im Mietrecht
Hälftige Mieterstreckungsdauer bei gleichwertiger Interessenlage von Mieter und Vermieter
Vermieter erwirkt gerichtliches Verbot der Untermiete über Buchungsplattformen